Om CorRelations

CorRelations drivs av mig Malin Hänsch som är beteendevetare, certifierad coach (ICF) och handledare i sorg- och förlustbearbetning hos Svenska Institutet för Sorgbearbetning. I mitt arbete använder jag också tekniker från kognitiv beteendeterapi (KBT). För mig är det en självklarhet att arbeta enligt International Coach Federation’s etiska riktlinjer, vilket bland annat innebär tystnadsplikt, professionalitet och kontinuerlig utveckling. Jag är uppväxt och bosatt i Uppsala och är huvudsakligen verksam i Uppsala och Stockholm.

För att du ska få en bild av mig och mina erfarenheter, berättar jag här delar av mitt livs historia.

När ett företag som jag jobbat för under många år köptes upp av ett större bolag blev jag tvungen att upprätta nya rutiner och procedurer för utökade externa internationella kontakter. För att möta ökande försäljning och harmonisering med rutiner och procedurer för det större företaget, började jag utbilda, leda och bygga upp ett eget team.

I rollen som teamledare trivdes jag väldigt bra och besvikelsen och sorgen hos mig och mina medarbetare var stor när det beslutades att hela den svenska delen av företaget skulle läggas ned och 200 personer mista sina jobb. Jag fick i uppgift att leda arbetet med att överföra mitt teams kunskaper till teamet på det utländska huvudkontoret som skulle överta våra arbetsuppgifter ett halvår senare. Att leda detta arbete och samtidigt stötta medlemmarna i teamet extra i och med nedläggningen var en utmanande uppgift. Jag lyckades med hjälp av min positiva energi och mitt brinnande intresse för kommunikation och samarbete att få mitt team att överföra kunskaperna på ett bra sätt under avslutningsprocessen. Genom de ledarskapsutbildningar jag då hade gått, hade jag lärt mig en del om coachning, men jag önskade att mina kunskaper inom området hade varit större, för att bättre kunna hjälpa medlemmarna i mitt team under avslutningsprocessen.

Efter företagets nedläggning fick jag direkt ett nytt jobb som teamledare, men efter ett halvår omorganiserade också detta företag. När jag då, vid 47 års ålder, stannade upp och utvärderade dessa erfarenheter, kom jag fram till att hjälpa människor framåt i vissa lägen var väldigt viktigt för mig. Jag beslutade mig därför att utveckla mina kunskaper och erfarenheter för att på ett bra sätt hjälpa människor att nå nya mål, utvecklas och lättare ta sig vidare inom både arbetsliv och privatliv – dessa båda områden påverkar ju varandra mer och mer i dagens samhälle. Och här är jag idag! Ta gärna del av referenser från några av mina klienter.

Varmt välkommen att kontakta mig för ett första konsultationssamtal.

Malin Hänsch