Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Förebygg eller förkorta sjukskrivningar med arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Du som arbetsgivare kan få bidrag för att anlita externt stöd för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp åtgärder som förebygger eller förkortar sjukskrivningar. Detta kallas arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Genom ett samarbete med FrisQa Företagshälsa erbjuder CorRelations arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Rehabiliteringsinsatsen börjar med ett kartläggningssamtal och sker sedan i form av coachande och stödjande samtal med uppföljning för att klara av arbetet eller till exempel hantera stress, konflikter eller en kris/förlust för att kunna vara kvar eller komma tillbaka i arbete.

Läs mer Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (forsakringskassan.se).

Kontakta CorRelations för mer information.