Relationscoaching för par

Hur fungerar kommunikationen? Är du lycklig i din relation? Behöver ni hjälp att komma vidare? CorRelations relationscoaching för par baseras på omfattande forskning gällande vad som gör relationer långvariga och lyckliga. Denna coaching ger bättre samspel och ökad förståelse i parrelationen, något som ger både glädje och harmoni i en långsiktig relation. Programmet passar alla par där båda parter har en vilja och en önskan om att stärka och förbättra relationen.

Relationscoaching för par består av 12 parsamtal (totalt 12 timmar) varannan vecka under en 6-månadersperiod. Under samtalen går vi igenom de områden som forskning visar har störst inverkan på långsiktiga relationer. Paren får vid varje samtal material att läsa och uppgifter att utföra, antingen under samtalet eller hemma inför nästa samtal.

Vad ingår i relationscoaching för par?

2 samtal (totalt 2 timmar) per månad. Vid behov återkoppling mellan samtalen.

Kontakta CorRelations för pris eller offert.