CorRelations hjälper dig att hitta vägar framåt i relationer och skapa samspel på arbetsplatser

 

Samspelshandledning
Teamövningar som syftar till att exempelvis koppla teamets mål mot värderingar och motivation, hantera konflikter och skapa samspel eller lära känna varandra bättre och skapa tillit.
Läs mer om samspelshandledning

Individuell coaching
Professionell coaching som hjälper dig att hitta vägar framåt. Det kan vara i relationen till din partner, familjemedlemmar, vänner, kollegor men även i relationen till dig själv. Vad vill du med ditt liv? Vad är viktigt för dig?
Läs mer om individuell coaching

Relationscoaching för par
En coaching som ger bättre samspel och ökad förståelse i parrelationen, något som ger både glädje och harmoni i en långsiktig relation. Programmet passar alla par där båda parter har en vilja och en önskan om att stärka och förbättra relationen.
Läs mer om relationscoaching för par

Sorg- och förlustbearbetning
Ett pedagogiskt handlingsprogram för att på ett konkret sätt bearbeta känslomässiga förluster av olika slag. Att bearbeta förlusterna bidrar till att minska förlustreaktionerna, och resulterar ofta även i en känsla av accepterande, lugn och försoning, vilket gör det lättare att gå vidare i livet.
Läs mer om förlustbearbetning