CorRelations hjälper dig att hitta vägar framåt i relationer och skapa samspel på arbetsplatser

 

Samspelshandledning
Teamövningar som syftar till att exempelvis koppla teamets mål mot värderingar och motivation, motverka negativa subgrupper eller lära känna varandra bättre och skapa tillit.
Läs mer om samspelshandledning

Relationscoaching
Professionell coaching som hjälper dig att hitta vägar framåt i dina relationer. Det kan vara i relationen till din partner, familjemedlemmar, vänner, kollegor men även i relationen till dig själv.
Läs mer om relationscoaching

Relationscoaching för par
En coaching som ger bättre samspel och ökad förståelse i parrelationen, något som ger både glädje och harmoni i en långsiktig relation. Programmet passar alla par där båda parter har en vilja och en önskan om att stärka och förbättra relationen.
Läs mer om relationscoaching för par

Sorg- och förlustbearbetning
Ett pedagogiskt handlingsprogram för att på ett konkret sätt bearbeta känslomässiga förluster av olika slag. Att bearbeta förluster gör det möjligt att komma förbi hinder och låsningar som kan finnas i relationer, och resulterar ofta även i en känsla av accepterande, lugn och försoning, vilket gör det lättare att gå vidare i livet.
Läs mer om förlustbearbetning