Kognitiv beteendeterapi (KBT), parterapi, stödsamtal, sorg- och förlustbearbetning

 

KBT
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv och praktiskt orienterad behandlingsmetod som vilar på vetenskaplig grund. I KBT får du utforska tankar och beteenden som bidrar till negativa känslor och destruktiva handlingar. Med hjälp av bearbetning och mentala verktyg ersätter du dem med mer ändamålsenliga tankar och beteenden. 
Läs mer om KBT 

Parterapi
I en parrelation är det lätt att hamna i destruktiva mönster. Den parterapi som CorRelations erbjuder bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). I parterapin får ni möjlighet att lära känna och förstå varandra bättre samt förbättra bemötande, kommunikation och förmågan att hantera problem tillsammans. 
Läs mer om parterapi

Stödsamtal

Professionellt samtal när du av någon anledning behöver stöd av en utomstående som har utbildning och erfarenhet för att kunna lyssna och förstå din livssituation. Vid behov hjälper CorRelations stödsamtal dig att hitta strategier för en bättre tillvaro.
Läs mer om stödsamtal

Sorg- och förlustbearbetning
Ett evidensbaserat pedagogiskt handlingsprogram för att på ett konkret sätt bearbeta känslomässiga förluster av olika slag. Att bearbeta förlusterna bidrar till att minska förlustreaktionerna, och resulterar ofta även i en känsla av accepterande, lugn och försoning, vilket gör det lättare att gå vidare i livet.
Läs mer om förlustbearbetning