CorRelations hjälper dig att hitta vägar framåt inom arbetsliv och privatliv

 

Samspelshandledning
Teamövningar som syftar till att exempelvis koppla teamets mål mot värderingar och motivation, hantera konflikter och skapa samspel eller lära känna varandra bättre och skapa tillit.
Läs mer om samspelshandledning

Individuell coaching
Professionell coaching som hjälper dig att hitta vägar framåt. Det kan vara i arbetslivet eller i relationen till din partner, familjemedlemmar, vänner, kollegor men även i relationen till dig själv. Vad vill du med ditt liv? Vad är viktigt för dig?
Läs mer om individuell coaching

Karriärcoaching

Har du problem i din arbetssituation? Kanske vill du prova något nytt? Karriärcoaching hjälper dig att komma vidare i din arbetssituation. Det kan också vara en hjälp att komma fram till om du vill byta inriktning i arbetslivet och vad du i så fall vill göra.

Läs mer om karriärcoaching

Sorg- och förlustbearbetning
Ett pedagogiskt handlingsprogram för att på ett konkret sätt bearbeta känslomässiga förluster av olika slag. Att bearbeta förlusterna bidrar till att minska förlustreaktionerna, och resulterar ofta även i en känsla av accepterande, lugn och försoning, vilket gör det lättare att gå vidare i livet.
Läs mer om förlustbearbetning