Stödsamtal

Ibland kan vi känna oss ensamma, hamna i situationer eller drabbas av problem av olika slag då vi har behov av stöd från en utomstående. Stödsamtal kan beskrivas som ett professionellt samtal med någon som har utbildning och erfarenhet av att kunna lyssna och förstå en annan persons livssituation. Stödsamtal ger ofta en känsla av lättnad och möjliggör att se saker ur andra perspektiv, vilket kan leda till nya reflektioner och insikter. CorRelations stödsamtal hjälper dig att utveckla strategier för en mer välfungerande livssituation. Under det första samtalet kartlägger vi din situation och identifierar eventuella problemområden. Vi bedömer också om fler samtal behövs, och vad målet med dem i så fall ska vara.