Förlustbearbetning

Vad är sorg?

Sorg är ett samlingsbegrepp för de reaktioner som uppkommer vid känslomässiga förluster. Sorg kan vara alla de ofta motstridiga känslor som uppstår vid en förändring eller ett slut på ett välkänt livsmönster. Sorg kan även beskrivas som en känsla av att behöva någon som alltid har funnits där, bara för att upptäcka att personen inte längre finns där. Vid komplicerade relationer kan en annan formulering passa bättre: Sorg är känslan av att behöva någon som aldrig har funnits där, bara för att upptäcka att personen inte finns där nu heller.

Exempel på känslomässiga förluster:

 • Dödsfall - anhörig, vän eller husdjur
 • Skilsmässor och separationer
 • Parrelationsproblem eller familjekonflikter
 • Förlust av tillit och trygghet, t ex genom mobbning eller bristfällig relation med en förälder eller partner
 • Förlust av närhet och kontakt, t ex genom bristfällig relation med ett barn

Förlustreaktioner

Vid känslomässiga förluster uppstår olika förlustreaktioner. Man sörjer sin relation till det som gått förlorat, och eftersom alla relationer är unika, så är alla förlustreaktioner unika och skiljer sig åt från person till person. Sorg är inte en förutsägbar process som sker i stadier eller faser, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka.

Exempel på förlustreaktioner:

 • En känsla av bedövning - Många upplever en känsla av bedövning, som beror på att det som hänt är alltför smärtsamt och omvälvande för att man ska kunna ta in det.
 • Fysiska symptom - Man kan ibland uppleva smärta, hjärtklappning och ångest.  
 • Koncentrationssvårigheter - Att tänka mycket på förlusten är vanligt, vilket kan orsaka svårigheter att hålla reda på alldagliga saker.
 • Motstridiga känslor - Man kan t ex uppleva lättnad över att någons lidande har tagit slut, samtidigt som man upplever förtvivlan och saknad.
 • Humörsvängningar - Utbrott av irritation och aggressivitet orsakade av den psykiska anspänningen kan förekomma.
 • Förändrade matvanor - Förlusten kan leda till aptitlöshet eller överätning.
 • Oregelbunden sömn - Perioder med sömnsvårigheter kan varvas med perioder då man istället sover extremt mycket.
 • Energiförlust - Man kan uppleva en trötthet som inte går att sova bort. Den ursprungliga energin och livslusten finns inte kvar, vilket i sig kan upplevas som en förlust.

Sorg- och förlustbearbetning

CorRelations erbjuder ett evidensbaserat pedagogiskt handlingsprogram för att bearbeta känslomässiga förluster. Vi tar reda på vilka förluster som har påverkat ditt liv, samt genomför de handlingar som behövs för att på ett konkret sätt bearbeta dina förluster. Programmet består av åtta samtal, räkna med att avsätta en till två timmar för hemuppgifter mellan samtalen. Att bearbeta den känslomässiga förlusten bidrar till att minska förlustreaktionerna, och resulterar ofta även i en känsla av accepterande och lugn, vilket gör det lättare att gå vidare i livet.