Parterapi

I parterapi utgår jag från KBT-metoden Integrative Behavioural Couple Therapy (IBCT) där vi arbetar med förståelse för varandras olikheter och sätt att agera. Vi arbetar också med att förbättra kommunikation och problemhanteringsförmåga. Till viss del utgår jag också från Emotionsfokuserad terapi (EFT) där vi tittar på anknytningsmönster samt primära och sekundära känslor. Mellan samtalen förekommer hemuppgifter. Både IBCT-metoden och EFT-metoden har vetenskapligt stöd.