KBT

Teorierna bakom kognitiv beteendeterapi (KBT) är testade i experimentella studier med vetenskaplig metodik. De bygger på att våra tankar, känslor och beteenden påverkar varandra, och genom att påverka ett av dessa områden är det möjligt att påverka de andra.

KBT är ett övergripande begrepp som innehåller många olika modeller. De metoder och mentala verktyg som jag arbetar med är baserade på inlärningspsykologi och teorier om vidmakthållande, förstärkning och förändring av beteenden samt kognitiv teori och psykologi med avseende på medvetandets utveckling och funktioner. Jag arbetar också utifrån anknytningsteori för relationell utveckling och förståelse för relationsproblem. I arbetet tillämpar jag ett helhetsperspektiv utifrån omgivande faktorer, dåtid, nutid och framtid, för att kunna hjälpa dig till en positiv utveckling på det sätt och i den takt som passar dig.

Exempel på problem som kan behandlas med KBT:

Stress

Nedstämdhet

Oro

Ångest

Sömnproblem

Specifika fobier

Social fobi

Kris, trauma och PTSD

Relationsproblem, se även parterapi

Förluster och sorg, se även förlustbearbetning